Báo giá vật tư điều hòa

STT Tên hàng hóa ĐVT Đơn giá
1 Ống đồng máy 9000 - 12000BTU M 130,000
2 Ống đồng máy 18000BTU M 160,000
3 Ống đồng máy 24000BTU M 220,000
4 Dây điện 2x2.5 M 15,000
5 Dây điện 2x4 M 25,000
6 Ống nước thải mềm M 10,000
7 Ống nước thải cứng bọc bảo ôn M 30,000
8 Băng cách nhiệt và bảo ôn tính theo chiều dài ống đồng M 20,000
9 Ghen đi dây điện M 15,000
10 Ghen hộp đi đường ống đồng M 110,000
11 Bộ giá đỡ cục nóng máy 9000 - 12000 Bộ 80,000
12 Bộ giá đỡ cục nóng máy 18000 - 24000 Bộ 120,000
13 Bộ vật tư phụ kiện nhỏ Bộ 50,000
14 Atomat 20A (30A) Bộ 80,000
15 Kiểm tra chỉnh sửa đường ống đi sẵn Bộ 100,000
16 Công thi công đục đường ống đồng hoặc đục đường ống nước M 50,000
17 Công lắp máy treo tường 9000 - 12000tu Bộ 250,000
18 Công lắp máy treo tường 18000 Bộ 300,000
19 Công lắp máy treo tường cũ 24000 Bộ 350,000
20 Tháo máy treo tường 9000 - 24000btu Bộ 150,000
21 Phí lắp đặt máy treo tường nếu dùng thêm thang dây, địa hình khó Bộ 250,000

Bài viết liên quan

Comments (0)

Viết bình luận