Danh mục phải
Quảng cáo
Bản đồ chỉ dẫn
Panasonic
  Một chiều
  Hai chiều
ĐH Panasonic KC12 QKH-12000BTU 1 Chiều( Thông dụng)Malaysia
Giá : 9.950.000 VND
ĐH Panasonic KC18 QKH 18000BTU 1Chiều Thông dụng( Malaysia)
Giá : 14.800.000 VND
ĐH Panasonic KC24QKH 24000BTU 1Chiều Malaysia
Giá : 21.100.000 VND
ĐH Panasonic CS-QC24QKH 24000BTU *1 chiều inverte Malaysia*
Giá : 25.600.000 VND
ĐH Panasonic CS-U 09 RKH (inverter R410A 9000BTU* 1 Chiều*MỚI)EC0NAVI
Giá : 10.350.000 VND
ĐH Panasonic CS-U12 RKH -R410A* inverter 12,000BTU( một chiều*mới*)
Giá : 12.400.000 VND
ĐH Panasonic CS-S18 RKH R410A inverter 18,000BTU (một chiều *mới*)
Giá : 18.400.000 VND
ĐH Panasonic,KC 09 QKH -9000BTU 1Chiều(thông dụng) Malaysia
Giá : 7.900.000 VND
ĐH Panasonic YZ9-RKH;9000BTU ( 2 chiều inverter) *MALAYSIA*
Giá : 11.500.000 VND
ĐH Panasonic YZ12 RKH;12000BTU ( 2 chiều inverter malaysia) *2015*
Giá : 13.900.000 VND
ĐH Panasonic E18 RKH;18000BTU ( 2 chiều inverter ECONAVI MALAYSIA )
Giá : 22.300.000 VND
ĐH Panasonic E24NKH 24.000BTU (2 chiều inverter MALAYSIA)
Giá : 29.800.000 VND
khuyến mại cassette âm trần
0
43.500.000 VND
0
36.800.000 VND
KM điều hòa treo tường
0
7.900.000 VND
0
11.600.000 VND
0
10.350.000 VND
Khuyến mại điều hòa tủ đứng
0
32.600.000 VND
0
42.500.000 VND
0
28.500.000 VND
Tìm kiếm