Quảng cáo
Bản đồ chỉ dẫn

Panasonic
  Một chiều
  Hai chiều
ĐH Panasonic KC12QKH-12000BTU 1 Chiều( Thông dụng)Malaysia
Giá : 9.500.000 VND
ĐH Panasonic KC18QKH+QC 1Chiều ( Malaysia)
Giá : 14.600.000 VND
ĐH Panasonic KC24QKH 24000BTU 1Chiều Malaysia
Giá : 20.600.000 VND
ĐH Panasonic CS-QC24QKH 24000BTU *1 chiều inverte Malaysia*
Giá : 24.600.000 VND
ĐH Panasonic CU-TS 09 QKH inverter 9000BTU(1 Chiều*MỚI)EC0NAVI
Giá : 10.300.000 VND
ĐH Panasonic TS12 PKH -QKH inverter 12,000BTU( một chiều*mới*)
Giá : 12.300.000 VND
ĐH Panasonic CS-TS18 QKH inverter 18,000BTU (một chiều *mới*)
Giá : 18.400.000 VND
ĐH Panasonic,KC 09 QKH -9000BTU 1Chiều(không ion) Malaysia
Giá : 7.300.000 VND
ĐH Panasonic A9 PKH 9,000BTU ( 2 chiều có ion) MALAYSIA*Mới*
Giá : 10.800.000 VND
ĐH Panasonic A12PKH-12000BTU( 2 chiều co ion)MALAYSIA
Giá : 13.800.000 VND
ĐH Panasonic A18 PKH 18000BTU(2 chiều co ion)MALAYSIA
Giá : 20.800.000 VND
ĐH Panasonic A 24PKH -NKH 24000BTU( 2 chiều Có ion) MALAYSIA
Giá : 26.200.000 VND
ĐH Panasonic E9-PKH;9000BTU ( 2 chiều inverter) *MALAYSIA*
Giá : 13.000.000 VND
ĐH Panasonic E12PKH;12000BTU ( 2 chiều inverter malaysia)
Giá : 14.800.000 VND
ĐH Panasonic E18PKH;18000BTU ( 2 chiều inverter MALAYSIA )
Giá : 21.600.000 VND
ĐH Panasonic E24NKH 24.000BTU (2 chiều inverter MALAYSIA)
Giá : 29.200.000 VND
khuyến mại cassette âm trần
0
43.500.000 VND
0
36.800.000 VND
KM điều hòa treo tường
0
11.600.000 VND
0
10.300.000 VND
Khuyến mại điều hòa tủ đứng
0
32.300.000 VND
0
42.500.000 VND
0
30.500.000 VND
Tìm kiếm